Måned: juni 2017

Generalforsamlingen 13/6

Vi afholdt ordinær generalforsamling d. 13/6 med 23 deltagere. Kim Houlberg styrede som vanligt begivenhederne, der nu var ganske fredelige. Formanden blev genvalgt og ligeledes bestyrelsesmedlemmer Arne Fjordside og Hans Engen (for to år). Som suppleanter valgtes til bestyrelsen valgtes Kim Pors og Lars Erik Lytzen. Finn Winther Nielsen blev torpscorer i holdkampe, og vores […]

DGI Landsstævne

Aalborg Skakforening er blevet spurgt om vi kan stille med hjælpere til DGI landstævnet. Der mangler fortsat en del hjælpere. De mest presserende opgaver er følgende: – Senior camp – både servering af morgenmad, aftensmad og bemanding ift nattevagt. Disse opgaver er fra onsdag til søndag i forskellige tidsrum afhængig af opgavevalg. – Opsynsvagter – […]

Sommerskak

Tirsdag den 20. juni er der mulighed for at spille simultan mod klubmesteren, Bjarne Sønderstrup, mens der den 27. juni er mulighed for lynskak, analyse mm. Disse aftener åben i klubben kl 19.15. Endnu uvist om der er åbent i Juli måned. Men hold dig orienteret her på hjemmesiden. — Vores gode naboer i Nørresundby […]