Måned: maj 2019

Generalforsamling 18. juni

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling tirsdag d. 18/6 2019 kl. 19.30 i  klubbens lokaler Nyhavnsgade 14  2. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 9. juni) 5.Valg af formand 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Arne Fjordside og Hans Engen er på […]

Forårshurtigskak

Tirsdag d. 7.maj starter vi med ‘Aalborg Skakforenings hurtigskakmesterskab’. Konceptet er, at der spilles 4 tirsdage med 2 dobbeltrunder – hvid og sort mod samme modstander – hver aften, og klubmester bliver den, der scorer flest points af 16 mulige. Ingen indskud – ingen præmier, udover æren og ratinggevinster! Der startes hver aften kl. 19.30, […]