Kategori: Historie

Byturneringen klar – syv mod én!

Tilbage i de gode gamle 1980’ere var der to aktører på den internationale elite-scene i badminton: ’kineserne’ og så ’Morten Frost’ – Danmarks dengang bedste badmintonspiller i herresingle. Næsten hver gang, der afholdtes en international superturnering som for eksempel All England, kvalificerede Morten Frost sig til kvartfinalerne sammen med syv forskellige kinesere. Syv spillere mod […]

Formandens beretning

Formandens beretning fra klubbens generalforsamlinger: 2013 2012

Formandens beretning 2012

Formandens beretning til generalforsamlingen 22/5 2012 Beretningen starter planmæssigt med en opremsning af holdresultaterne i den forgangne sæson. Elevatoren kørte efter de 5 fede år i skakligaen desværre en tak længere ned, så vi i den forløbne sæson måtte starte i 2.division. Vi stillede med et førstehold bestående af: Torben Hjorth Jørgen Nielsen Bjarne Sønderstrup […]

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 22/5 2012 Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens beretning Indkomne forslag Valg af formand Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Mads Leth og Jacob Würtz er på valg for 2 år) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (p.t. René Rasmussen og Thomas Søndergaard) Valg af 2 revisorer (Normann Hansen og Anders Rasmussen) Valg af revisorsuppleant […]

Aalborg Skakforenings formænd

Aalborg Skakforenings formænd: 1997 –         : Bjarne Sønderstrup 1965 – 1997: Karl Sønderstrup 1964 – 1965: Heinrich Jørgensen 1962 – 1964: Børge Kristensen 1960 – 1962: Heinrich Jørgensen 1955 – 1960: Karl Sønderstrup 1950 – 1955: H. V. Tuxen 1947 – 1950: A. P. Nielsen 1944 – 1947: G. Østergård 1936 – 1944: A. P. […]

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Aalborg Skakforening i klubbens lokaler tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes meddelt skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Præmieoverrækkelse fra klubturneringen, del 1 og del 2, samt efterfølgende lynskakturnering i forbindelse med generalforsamlingen.  

Fotos fra klubmestersimultan

Tirsdag den 15. maj var der i klubben arrangeret ursimultan med klubmester Jacob Würtz. 13 deltagere prøvede kræfter mod den nybagte 40-årige heriblandt fire mesterspillere. Betænkningstiden var i alle partier sat til 40 minutter til Jacob og 20 minutter til modstanderen. Det startede vel egentligt også fornuftigt for Jacob, der gik rask til sagen på […]

Simultanforestillinger gennem tiderne

Aalborg Skakforening har i årenes løb haft besøg af mange danske og udenlandske skakmestre, der har begejstret og imponeret skakinteressede Aalborg-spillere og publikum ved at give simultanopvisninger. Herunder følger nogle af de mest kendte simultan-gæster siden klubbens dannelse i 1889. Svar gerne på indlægget, hvis du eventuelt ligger inde med partier fra de nævnte simultan-forestillinger […]

Bent Larsen og Aalborg Skakforening

Danmarks bedste skakspiller gennem tiderne, Bent Larsen (1935-2010), var i en periode medlem af Aalborg Skakforening. I år 2000, blev Bent Larsen derfor udnævnt til æresmedlem af klubben, og i den forbindelse skrev Bjarne Sønderstrup følgende om Larsen og hans medlemsskab: Første gang vi støder på Bent Larsens navn i foreningens gamle protokoller er på […]

Partier fra omkamp om klubmesterskabet

Omkampen om klubmesterskabet d. 1/5 fandt som tidligere nævnt en suveræn vinder i Jacob Würtz. Herunder følger ukommenteret 5 af de 6 omkampspartier – alle spillet med en betænkningstid på 15. minutter pr. spiller i en dobbeltrunde-turnering: I første parti mødtes Jens Johan og Bjarne. Formanden valgte en Blumenfeld gambit men kom til at sætte […]