Aalborg Skakforening Klubliv Generalforsamling 11. august

Generalforsamling 11. august

Der indkaldes til ordinær (bedre sent end aldrig)

Generalforsamling tirsdag d. 11/8 2020 kl. 19.30 i klubbens lokaler Nyhavnsgade 14, 2. sal.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3. august)

5.Valg af formand

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Preben Nielsen og Per Jacobsen er på valg for to år)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer (på valg Normann Hansen og Anders Rasmussen)

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være lynturnering.

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.