Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

Simultanskak mod klubmestrene

Vores to klubmestre Michael og Jacob har været så generøse/uforsigtige at tilbyde/udfordre klubbens mestre til en simultanforestilling tirsdag d. 31.maj i klubbens lokaler. Skal vi ikke være så taknemmelige/provokerede, at vi møder talstærkt op for at give dem kam til deres hår?

Forårsmesterskabet i hurtigskak

Over 3 tirsdage 10., 17. og 24.maj afholdes klubbens forårsmesterskab i hurtigskak.

Betænkningstiden vil være 20 minutter pr. spiller pr. parti. Der spilles 3 runder hver aften.

Der spilles i én stor gruppe efter ‘modificeret Monrad’.

Turneringen oprettes i DSU’s turneringssystem og vil blive hurtigskakratet.

Tilmelding 1.spilleaften eller på http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Invitation?tourid=23525&curtab=tour-inv

Generalforsamling 7.juni

Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag d. 7.juni kl. 19.30 i klubbens lokaler.

Dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab og budget

4. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1.juni)

5. Valg af formand

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisorer og suppleanter

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være lynturnering.

 

Verified by MonsterInsights