Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Turneringslederkursus?!

Fra hovedkredsformanden har vi modtaget:

På bestyrelsesmødet i sidste uge kom det frem, at flere klubber havde ønsker om at få uddannet flere turneringsledere/dommere. Vi vil derfor gerne undersøge behovet derfor.
Der er to muligheder for det teoretiske forløb af undervisningen. Der kan arrangeres weekendkursus eller korrespondancekursus. Begge dele skal følges op af et praktisk forløb som assistent ved turneringer/holdkampe.
Weekendkurser kan være inspirerende gennem mødet med andre arrangører, men det kan være svært at afse tid til en weekend, da der er andre ting i livet end skak. Korrespondancekurser er mere ensomme, men kan afvikles, når den enkelte har tid. Vi kunne supplere med en inspirationsaften her i Nordjylland.
På HB mødet i søndags hæftede jeg mig ved følgende bemærkning ; “De klubber, der har fremgang, er dem, der har engagerede ledere, der har tid til at tage sig af medlemmerne.”
Må vi i løbet af 14 dage høre fra den enkelte klub, hvor mange interesserede medlemmer, I har og hvilken kursusform I foretrækker. En beskeden egenbetaling fra klubben og støtte fra hovedkredsen samt eventuel støtte til instruktør kurser fra kommunen gør det økonomisk overkommeligt.
På hovedkredsens vegne
mvh   Bent Sørensen
Jeg kan tilføje at pga. smøl fra min side, er 14 dages fristen ved at udløbe, men der er kommet nyt fra Bent:
Må jeg komme med en lille reminder her, hvor fristen er ved at udløbe.
Jeg har fået 4 interesserede deltagere. 2 fra Års-Nibe og 2 fra Nørresundby. Alle foretrækker weekendkursus.
Hvis tallet fordobles vil jeg spørge 6. HK om de har deltagere.
 Jeg henvender mig nu til Skørping, Brønderslev og Aalborg, da der fra disse klubber tidligere har været vist interesse.
Altså: Hvis man går med en lille skakdommer/turneringsleder i maven,  eller hvis man bare gerne vil sætte sig lidt mere ind i reglerne, så skal man ikke holde sig tilbage og melde sig hurtigst muligt. Klubben afholder udgifterne for dem, som melder sig.

DM i hurtigskak, 23.september 2017 i Skive

Spillested:

Skive Handelsskole,   Arvikavej 2B, 7800 Skive, vi tilbyder kørsel fra Skive Station og

fra Karup Lufthavn og til spillestedet, hvis der er brug for det.

Spilletid:

Lørdag d. 23. September kl. 10.00   –   19.00

Turneringsform:

7 runder efter Schweizersystemet

Der spilles i 2 grupper. Spillere over 1900 i dansk hurtigskak rating spiller om DM titlen

(max 64 spillere)   Gruppe 2 for spillere under 1900   i hurtig Skak rating.

Turneringen bliver ratet som hurtigskak.

Betænkningstid:

20 min.   Pr. Spiller til hele partiet + 5 sekunder pr. Træk fra træk 1

Kantine:

Kaffe, vand, øl m.m. samt mulighed for at købe varm mad på spillestedet i middagspausen.

Præmier:

Vinderen af DM-gruppen får titlen ”Danmarksmester i hurtigskak”. Titlen kan kun vindes af

spillere, der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af rigsfællesskabet. Der anvendes korrektion jvnf. DSU’s reglement.

Der anvendes Swiss Manager til rundelægning/korrektionsberegning.

DM gruppen:   1. Præmie   kr.   4.000,-,   2.   Præmie kr. 2.000,-., bedste kvinde kr. 2.000,- Øvrige præmiers antal og størrelse afhænger af deltagerantallet.   For hver 10 deltagere i ratingorden.

Gruppen under 1900:   1. Præmie   kr. 1.200,-   2. Præmie kr. 600,- her er der også en præmie til bedste kvinde, øvrige præmier som I DM gruppen. For kvinderne gælder dog at der skal være mindst 3 deltagere i hver gruppe.

Indskud kr 150,-   betales ved ankomst til spillestedet

Tilmelding:

På DSU’s turneringssystem eller på mail til Frode Meldgaard(frodemeldgaard@hotmail.com)

Senest d. 21.9.2017.

Med venlig hilsen

Skive Skakklub