Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS

Nørresundby Forårsmesterskab

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24909

Turneringen have 16 deltagere, hvoraf de 11 var fra Aalborg. Den øverste gruppe bestod endda af 6 af vore spillere, idet Maria havde brug for at spille et vist antal partier i sine bestræbelser for at kvalificere sig til det danske kvinde-OL-hold. Resultatet blev en lille intern omfordeling af ratingpoints, hvor Jacob var den eneste med mere end 50% og jeg var den eneste under. Jacob vandt altså med 3½. Sune og Peter overraskede positivt, mens Maria og jeg negativt. Ivar spillede 5 remisser, men de var alle langt fra ‘kedelige’. I gruppe 2 fik Jesper en 2.præmie med 3 points.

Himmerlandsturneringen 2018

Blev afsluttet i aftes med god succes for Aalborg. Vi havde 10 deltagere med ud af de 42 tilmeldte, og vi tog 4 præmier med hjem. Heraf også den bedste, idet det lykkedes mig at hjemføre Himmerlandsmesterskabet for 3. gang i karrieren. Første gang var i 1972 og 2.gang i 1982, så det var vist på tide at gøre det igen! Jeg fik 5 points på lige med den mangedobbelte mester, Jørgen Jørgensen fra Nørresundby, men havde bedre korrektion. Jeg vandt tre partier med sort, heriblandt noget heldigt mod Jørgen, og gennemførte uden tabspartier. Ivar blev nr. 3 med 4½ og tabte kun til Jørgen.

I basis 1 blev Hugo nr. 2 med 4½ points, mens Per Jacobsen vandt basis 3 med hele 6½ points på deling. Se tabellerne på http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24931

Der er præmieuddeling og lynturnering på mandag d. 4.juni kl. 19.

 

Nye lokaler

Efter 40 år hos Aalborg Universitet er vi nu blevet pålagt efter 1.juli 2018 at skulle betale en leje, der langt overstiger vores formåen. Vi bliver derfor nødt til at flytte, og heldigvis har vi kunnet finde en vært, der kan se en fordel i at deres lokaler også bliver brugt om aftenen. Vi er derfor meget glade for at Aalborg Tekniske Gymnasium flytter til nye lokaler i Friis, Nytorv 27, 9000 Aalborg, og at vi har kunnet få en aftale om at afholde vores normale aktiviteter på denne adresse fremover. Lokalerne på 2. til 4. etage er under renovering til gymnasiebrug, men skal stå klar til skolestart i august. Se også https://migogaalborg.dk/centralt-i-aalborg-htx-flytter-i-friis-shoppingcenter/. Vi glæder os derfor også til at indtage lokaliteterne efter sommerferien.

Generalforsamling 19.juni

Der indkaldes til ordinær

Generalforsamling tirsdag d. 19/6 2018 kl. 1930 i klubbens lokaler Strandvejen 12-14, kælderen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 5.juni)

5.Valg af formand

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Preben Nielsen og Per Jacobsen er på valg for 2 år)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer (på valg Normann Hansen og Anders Rasmussen)

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være lynturnering.

 

 

Pokalskak i pinsen

Aalborg Skakforening stiller følgende hold til Eliterækken ved pokalstævnet i morgen pinsedag i Svendborg:

1. Maria Vasova

2. Ivar de Hoogt

3. Michael Øe

4. Bjarne Sønderstrup

Altså nr. 1,3,4 og 5 fra førsteholdet, så det er da ikke så ringe endda.. Men vi får nok kam til vores hår, idet flere klubber sandsynligvis stiller med stormestre og andre stærke spillere. Køge og Brønshøj ser ud til at være favoritter.

Man kan følge partier live fra kl. 11 i morgen på http://liveskak.dk/2018/pokal/. Så må vi se om vi kan komme med på denne.