Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS

Brainbooster!

Dansk Skoleskak og Aalborg Kommune har i samarbejde et spændende tilbud til unge mellem 8 og 16 år kaldet “Brain Booster Camp”. Det spændende tilbud, der foregår de sidste uger af skoleferien på forskellige skoler, kan man læse om på skoleskak.dk

I Aalborg er der følgende camps at vælge i mellem: Aalborg 1: Onsdag d. 5.august, Gug Skole, Aalborg 2: Torsdag d. 6.august, Gl. Lindholm Skole, Aalborg 3: Fredag d. 7.august, Herningvejens Skole, Aalborg 4: Mandag d. 10.august, Frejlev Skole, Aalborg 5: Tirsdag d. 11.august, Ungdomscenter Sejlflod. Hver camp afholdes fra 10-16.

Tilmelding på https://skoleskak.dk/booster/. Der er allerede ventelister på flere af holdene!

интернет займ быстро

Generalforsamling 11. august

Der indkaldes til ordinær (bedre sent end aldrig)

Generalforsamling tirsdag d. 11/8 2020 kl. 19.30 i klubbens lokaler Nyhavnsgade 14, 2. sal.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3. august)

5.Valg af formand

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Preben Nielsen og Per Jacobsen er på valg for to år)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer (på valg Normann Hansen og Anders Rasmussen)

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være lynturnering.

займы срочно без отказов онлайн

Sommerskak

Der er flere muligheder for at spille skak her i sommer.

På tirsdage aftener (og andre tidspunkter) er man velkommen til at spille på Dice’n Drinks i Sankelmarksgade. Jacob W. bl.a. er meget sulten for at spille!

Om torsdagen er der ‘Sommerskak – når du har tid’ i Nørresundby. Mød op senest 18.45 eller tilmeld dig på http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26481

Vi starter med Generalforsamling i klubben tirsdag d. 11.august kl. 19.30 i klubbens lokaler på Teknisk Gymnasium, Nyhavnsgade 14, 2.sal.

Og så starter Aalborg Byturnering tirsdag d. 18.august kl. 19 hos os. Indbydelse og tilmelding på http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26502

займы 50000 без процентов

Aalborg Byturnering 2020

Vi forsøger at afvikle byturneringen normalt med fire runder i Nørresundby og tre runder i Aalborg, med start tirsdag d. 18.august i vore lokaler Nyhavnsgade. Nørresundby kan kun huse 30 deltagere, så i tilfælde af flere tilmeldte, må vi finde supplerende lokaler til om torsdagen. Tilmelding senest mandag 17.august kl. 18 på http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26502

быстро займ на карту без отказов с первого раза 30000