Generalforsamling 11. august

Der indkaldes til ordinær (bedre sent end aldrig)

Generalforsamling tirsdag d. 11/8 2020 kl. 19.30 i klubbens lokaler Nyhavnsgade 14, 2. sal.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3. august)

5.Valg af formand

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Preben Nielsen og Per Jacobsen er på valg for to år)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer (på valg Normann Hansen og Anders Rasmussen)

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være lynturnering.

займы срочно без отказов онлайн

2 Comments

 1. Bjarne Sønderstrup

  Referat:
  1. Valg af dirigent: Kim Houlberg blev forslået og valgt. Kim konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, især i betragtning af, at den ifølge vedtægterne skal afholdes i maj måned. Men coronasituationen har i år gjort det nødvendigt at udsætte til nu. Der var mødt 25 op til generalforsamlingen.

  2. Formandens beretning. Formand Bjarne Sønderstrup læste beretningen op. Beretningen bringes på klubbens hjemmeside. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

  3. Kassererens beretning. Det reviderede regnskab blev omdelt og gennemgået af kassereren Arne Fjordside. Årets resultat viste et overskud på 13.549 kr., hvilket til dels skyldtes nogle forsinkede tilskud fra forrige sæson, der viste et underskud på 5.101 kr. Medlemstallet viste i april måned 97 (heraf dog 8 skoleskakmedlemmer), hvilket gør os til en af landets største klubber! Regnskabet godkendtes uden kommentarer.

  4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3. august). Der var ikke indkommet forslag.

  5.Valg af formand. Bjarne Sønderstrup blev genvalgt uden modkandidater.

  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Preben Nielsen og Per Jacobsen er på valg for to år). Her blev Kim Pors og Sune Kovshøj nyvalgt.

  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Her valgtes Lars Erik Lytzen og Johann Stanislaus.

  8. Valg af 2 revisorer (på valg Normann Hansen og Anders Rasmussen). Begge blev genvalgt.

  9. Valg af revisorsuppleant. Her valgtes Jarl Mølgaard.

  10. Eventuelt. Her blev snakket lidt løst og fast, især om den opståede corona-situation. Normann Hansen spurgte til bestyrelsens visioner, og her kunne især berettes om pågående initiativer om at oprette skakcafe tirsdag eftermiddag samt mulighed for at danne bro til skoleskakken, der efterhånden har fået liv på flere Aalborg-skoler, bl.a. i form af den nyligt afholdte ”Brain-booster”-camp i skolernes sommerferie.

  Generalforsamlingen afsluttedes med et trefoldigt leve for Aalborg Skakforening. Derefter blev der uddelt præmier for forårsturneringen og endeligt afsluttedes med en lynturnering med 19 deltagere.

  For referat: Bjarne Sønderstrup

 2. Bjarne Sønderstrup

  Formandens beretning til generalforsamlingen 11/8 2020

  Dette års beretning vil være præget af coronavirussens opdukken på scenen i marts 2020, men vi skal dog ikke glemme, at vi igen rykkede op i 1.division og at vi fyldte 130 år i 2019.

  Efter et år i 2.division fik vi elevatoren til at køre op igen ved at vinde 2.division gruppe 4 i netop forløbne sæson. Vi rykkede ganske fortjent ned i sæson 18/19, og skulle lige slikke sårene, men troede og håbede dog på en hurtig tilbagevenden. Dette begrundet i en tilgang fra mexicanske Edgar Parra på 2.bræt og et comeback til Finn Winther Nielsen, der tidligere havde scoret stabilt for holdet. Desuden havde klubmester Sune Kovshøj vist stor fremgang, og fik tildelt 1.brættet, hvor vi regnede med at han kunne ”tage stødet fra”. Holdet så således ud:
  1. Sune Kovshøj
  2. Edgar Parra
  3. Kasper Skaarup
  4. Jacob Würtz
  5. Ivar de Hoogt
  6. Bjarne Sønderstrup
  7. John Nyholm Hansen
  8. Finn Winther Nielsen
  Ratingmæssigt var vi favoritter med et snit på 2069 foran Silkeborg på 2054, så der hvilede også et forventningspres på os. Dette indfriede vi altså med en score på 34 ”hele” 2½ points foran Silkeborg. Vejen dertil var dog noget bumpet, og den uafgjorte 4-4 mod oprykningsrivalerne i sidste kunne nemt være endt anderledes. Vi sendte i hvert fald mange venlige tanker til hjælperytterne fra vores 2.hold, der havde slået Silkeborg 5-3 i runden forinden! Faktisk var vi også heldige med at vinde 5½-2½ over vores 2.hold i første runde, så et andet resultat her kunne sagtens have ændret på slutstillingen. Topscorer for holdet blev Finn Winther Nielsen med 6 af 7, mens Sune Kovshøj imponerede med 4½ af 6 på 1.bræt.
  2.holdets opstilling:
  1. Elena Steffensen
  2. Ole Knudsen
  3. Peter Lysberg
  4. Chr. Volmer Nielsen
  5. Thomas Heine Bech
  6. Alexander Eeg Jensen
  7. Andreas Jacobsen
  8. Thomas Høj Jensen
  Holdet klarede sig som nævnt flot med 30 points! Interessant var det at Thomas Heine Bech og Chr. Volmer Nielsen fra vores 2.hold med 5 af 7 indtog 3.pladsen på rækkens topscorerliste, og således grundlagde den fine 3.plads for holdet. Det er lige før at jeg er lige så stolt af denne præstation, som førsteholdets oprykning, men også kun lige før!

  I øvrigt blev sidste runde lige netop afviklet inden corona-helvedet brød løs. 64 (et godt skaktal!) spillere var samlet på Aalborg Tekniske Gymnasium, men heldigvis kunne der skabes god plads imellem deltagerne i gymnasiets fine festsal.

  Årets mesterrække havde igen deltagelse af 3 hold fra Aalborg Skakforening, da Brønderslev ikke så sig i stand til at stille hold. Det bevirkede, at vi igen måtte bede vores 5.hold om at stille op i mesterrækken, og igen helt uden holdleder Leif Sørensens gode vilje. Mesterrækken blev ligesom de andre grupper i hovedkredsens holdturnering afblæst efter 6.runde på grund af den opståede coronasituation. På dette tidspunkt lå vores 3.hold (”Hans Engens hold”) på en 2.plads med 26 points, kun ½ point efter Aars. Men da vores 2.hold på dette tidspunkt havde klaret sig i 2.division, overlod vi galant oprykningen til Aars, for ikke at få tre divisionshold. 4.holdt (”Arnes hold”) havde på dette tidspunkt 19 points på en 4.plads, mens 5.holdet indtog 7.pladsen med 9½.

  Vi havde i år 2 hold med i A-rækken, nemlig Per Jacobsens Aalborg 6 og Aalborg 7 med Poul Davidsen som holdleder. Pers hold fik 12 points efter 6 runder og lå på en 5.plads, mens Pouls hold med 9½ points indtog 6.pladsen.

  I B-rækken havde vi denne gang også 2 hold med. Aalborg 8 med Kim Pors som holdleder tilkæmpede sig 13½ points efter de 6 runder og lå på 3.pladsen, mens Aalborg 9 med Anders Rasmussen som holdleder fik 9½ og lå der på 4.pladsen.

  Vi har altså i årets holdturneringer haft 9 hold med i alt 48 spillere og en del reserver i sving. Dermed er vi den klub i Danmark, der har flest spillere med i holdturneringerne!
  Holdstatistik for Aalborg Skakforenings spillere i sæsonen 2019/20:
  Martin Møller scorede på 3.holdet 6 points og dermed 100% og vinder derfor topscorerpokalen.

  Pokalturneringen.

  Både det nordjyske og det landsdækkende pokalstævne blev i år aflyst på grund af corona.

  I de individuelle turneringsdeltagelser starter vi i sommeren 2019 med Xtracon-Cup i Helsingør, hvor Ole Knudsen og Per Jacobsen deltog. Ole scorede 5 af 10 og blev mesterspiller på ny.
  Aalborg Byturnering 2019 blev spillet i august/september på skift i Aalborg og Nørresundby. 37 spillere deltog i turneringen, heraf 22 fra Aalborg Skakforening. I den øverste gruppe blev Sune Kovshøj en flot nr. 2 med 5½, mens Edgar Parra blev nr. 3 med 4½. Carl Johan Andersen vandt delt basis 1 med 5½, og Martin Møller var ganske suveræn i basis 2 med 6½ foran Nikolaj Ulrik med 5. I basis 3 var Thomas Tristram næsten lige så suveræn med 6 points foran Hartvig Hansen med 5½.
  Skørping Løvfald i efterårsferien havde deltagelse af 4 Aalborg-folk. Vi nøjes med at nævne, at Jens Ole van de Weerd vandt nederste gruppe med 4 af 4! Og så har flere benyttet sig af at spille med i Skørping klubturnering. I efteråret blev Sune Kovshøj nr. 2 i øverste gruppe og Arne Fjordside nr. 3, Per Jacobsen nr. 2 i gr. 3 og så vandt Kim Pors gruppe 4 med max-score 7 af 7! I forårsturneringen havde Sune lagt sig i spidsen med 5 af 5 inden turneringen blev afbrudt. Sune har været særdeles turneringsaktiv og deltog også i Øbro Nytår i en meget stærk open. Det blev her til 4½.
  I Aars Vinter havde vi også en bilfuld med. Her blev Johann Stanislaus nr. 2 i øverste gruppe med 5½/7. Himmerlandsturneringen 2020 blev aflyst.
  Nørresundby havde flere deltagere fra Aalborg med i sin klubturnering, og her lykkedes det Sune at vinde den øverste gruppe (foran den lokale matador og mangefoldige bymester Per Andreasen). Kasper Skaarup blev en flot nr. 3. Arne Fjordside blev nr. 3 i basis 1 og Jonas Bendtsen vandt basis 2. Nørresundbys seniorturnering bestod næsten udelukkende af Aalborg-spillere (8 ud af 12), og her vandt Johann Stanislaus øverste gruppe med 4 af 5. David Harlund vandt den nederste gruppe med 4½.
  Efter coronalukningen i foråret fik 3 af vore spillere lyst til at spille med i Bornholms Sommerskak 2020. Johann Stanislauss, Jarl og Oliver Mølgaard, Jarl med størst ratingudbytte.
  Sæsonens nordjyske Hurtigskak Grand Prix stævner havde pæn deltagelse fra Aalborg. Arne Fjordside vandt samlet 1.klasse, Per Jacobsen 2.klasse og Lars Lytzen og Jens Ole van de Weerd blev nr. 1 og 2 i 3.klasse.

  På juniorfronten har Lars Erik Lytzen hjulpet med ved Hans Engens juniortræning indtil coronaen satte stopper her i foråret. I de nordjyske juniorGP-turneringer blev 6 afviklet indtil februar. Ture Jungberg var med i et par stykker i den øverste gruppe, mens Kevin Li var med i alle og flot vandt B-klassen med 123 points. Ture har i øvrigt modtaget tilskud til deltagelse i ungdoms-DM i Køge samt en juniorturnering i Holland.
  Årets fiduspokal går til den spiller med den største ratingfremgang. Og her finder vi en ganske imponerende fremgang på hele 504 points erhvervet af Jonas Bendtsen. Jonas startede sæson med 968 og har nu 1478! I øvrigt har vi et par andre højdespringere i Lars Erik Lytzen med 363, Thomas Tristram med 264, Kim Pors med 227 og Martin Møller med 138. Herligt! Jonas’ fremgang kan til dels tilskrives træning ved Sune, men også egen seriøsitet omkring selvstudier.
  Klubmesterskabet for sæson 2019-2020 blev vundet af Ivar de Hoogt og Kasper Skaarup. Ivar vandt efterårsturneringen, mens Kasper førte forårsturneringen med 4 af 6 inden den blev afbrudt. Stort tillykke til begge.

  Lige før jul nåede vi at fejre klubbens 130-års fødselsdag med et velbesøgt arrangement lørdag eftermiddag i vore flotte lokaler. Jeg holdt et foredrag om klubbens glorværdige historie, og bagefter blev der holdt en lynturnering, inden vi spiste julebuffet på Dalle Valle i Friis-centeret. En meget hyggelig juleafslutning.

  På organisationsfronten kan det nævnes, at jeg selv er blevet valgt til formand for Dansk Skak Unions 7. Hovedkreds.

  Sæsonen sluttede som bekendt brat med nedlukningen af landet i marts på grund af coronavirussen, og det er også grunden til at vi holder generalforsamlingen her i august. Hvordan situationen udvikler sig herefter, er der jo ingen der ved. Selv om det er mægtig interessant at følge de stærkeste spillere på nettet, så er ikke tvivl om at skakken og klublivet står overfor store udfordringer i den kommende tid. Men hvis vi passer på hinanden og holder god hygiejne, så håber jeg virkelig at vi kan komme til at spille rigtig skak og ikke nøjes med at spille over nettet, for hvem der kan lide dette.

  Vi prøver at starte normalt med byturnering her i august og september, og så klubturnering med start 15.september. Vi holder også den første GP-turnering lørdag d. 12.september.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights