I 1905 fik Aalborg Skakforening sit første kvindelige medlem: Oberstinde Tjeld – gift med Oberstløjtnant Tjeld. Hun var akkurat som sin mand både et initiativrigt menneske og en glimrende skakspiller. Lidt google-søgning på Oberstinden afslører, at hun ud over at spille skak også var aktiv i Louiseforeningens bestyrelsen (en forening med det formål at bekæmpe fattigdom blandt enlige kvinder).

Lad os se to eksempler på Fru Tjelds skakmæssige kunnen. Først en miniature fra Skakbladet, marts 1905. Kandidat Lassen står her for skud:

Men Fru Tjeld kunne også besejre stærkere modstandere. I januar 1905 fører hun, som nyindmeldt medlem, de hvide brikker sammen med Tandlæge Grand i en telefonmatch mod Adjunkt Thoresen fra Randers d. 21. januar 1905. Det blev et omskifteligt parti, hvor Fru Tjeld dog mod slutningen får vist, at hun regner godt ved brættet:

Oberstinde Tjeld var meget aktiv i Aalborg Skakforening helt frem til krigens tid. På nedenstående foto fra Karl Sønderstrups jubilæumsbog ses Fru Tjeld til en klubaften i januar 1939.

Fru Tjeld

Verified by MonsterInsights