Oberstløjtnant Tjeld (f. 1856) blev først medlem af Aalborg Skakforening i 1903, men han markerede sig straks som både en dygtig skakspiller og en initiativrig herre på det organisatoriske plan. I 1880’erne og 1890’erne havde Tjeld skabt en karriere ved forsvaret og var endt som kontorchef i krigsministeriet i København, men da han i starten af det 20. århundrede fik job ved Hæren i Aalborg, blev det Aalborg Skakforening, der skulle komme til at nyde godt af hans skaktalent

I 1905 blev Tjeld valgt ind i skakforeningens bestyrelse, og i 1906 blev han formand, da Tandlæge Gran afgik ved døden. Tjeld beholdt formandshvervet i første omgang indtil 1909, hvor han blev afløst p.g.a. travlhed med andre hverv, men 1915-18 var han atter formand for foreningen.

Tjeld og Gran
Fra Karl Sønderstrups jubilæumsbog: ‘ Aalborg Skakforening i 100 år’

 

Tjelds hustru – Oberstinde Tjeld – blev Aalborg Skakforenings første kvindelige medlem i 1905, og var i en lang årrække blandt de mest markante klubmedlemmer og også en glimrende skakspiller.

Oberstløjtnant Tjelds evner ved de 64-felter fik klubmedlemmerne i Aalborg hurtigt at føle. Følgende ’perle’ i den spanske åbning mod en ukendt modstander er fra Skakbladet, november 1904:

Tjeld beherskede også kunsten at spille blindt. Her har vi en flot blindsejr mod en noget utrænet modstander fra Skakbladet, juni 1905:

Tjeld

Og endelig en velspillet sejr i Nordisk Gambit fra en international korrespondanceskakturnering for militærpersoner:

Rent spillemæssigt toppede Oberst Tjeld i 1910’erne, men hans spillestyrke forblev høj og gennem 1920’erne, hvor han fortsat var blandt den bedste håndfuld spillere i Aalborg Skakforening. I 1916 gav Oberst Tjeld og Oberstinde Tjeld simultanforestilling i Randers, hvilket Skakbladet skildrer på følgende vis (februar 1917):

Randers Skakforening. Onsdag d. 13. december spillede Oberstløjtnant Tjeld og frue, Aalborg simultant. Adgang til at deltage eller overvære Kampen stod aaben for alle, og der havde indfundet sig et ret talrigt Publikum.

Resultatet blev, at Oberstløjtnanten havde 11 Modstandere vandt 7 Partier, fik 2 remis og tabte 2, medens Oberstinden vandt 11 af 12 Partier og tabte 1.

Oberst Tjeld døde i en alder af 85 år i 1941.

Verified by MonsterInsights