Klubturnering Forår 2015

 

Klubturnering Forår 2015 spilles som 7-runders schweizer i én gruppe med seedning i de første tre runder. Turneringen er åben for alle, men klubmester kan kun kåres blandt klubbens medlemmer. Præmier til ca. hver 4.deltager, således der er mulighed for at vinde ratingpræmier for alle.

Aalborgs klubmesterskab forår 2015 starter den 13. Januar og slutter den 24. Marts. Tilmeldingsfrist mandag 12.Januar kl. 21.

Regler forår 2015
Tilmelding:
Tilmelding her på siden eller på mobil/mail til Bjarne:
Rating og gruppeinddeling:
Turneringen rates efter dansk rating, og den er åben for alle medlemmer af DSU. Der spilles 7 runder i én stor gruppe efter accelereret Dansk Schweizer system i perioden fra d. 13/1 til d. 24/3 2015.
Betænkningstid:
Der spilles med elektroniske ure og følgende betænkningstid: 90 minutter til 40 træk plus 15 minutter samt opsparet tid, til resten af partiet med tillæg af 30 sek. pr. træk fra træk 1.
Accelereret Dansk Schweizer:
Der spilles efter Dansk Schweizer jævnfør Skakhåndbogens afsnit 4.9.3 med den modifikation, at rundelægningen accelereres i de første tre runder efter følgende principper:
Før 1. runde: Den øverste halvdel af gruppen (seedet efter startrating) tillægges 1 point
Før 2. runde: Den øverste halvdel af gruppen tillægges atter 1 point.
Før 3. runde: Den øverste halvdel af gruppen beholder de i alt 2 tillagte point, men der tildeles ikke yderligere.
De for accelerationen tillagte point medregnes ikke i turneringsresultatet og i rundeplanlægningen efter 3. runde.
Fra 4. runde spilles efter normal Dansk Schweizer
Accelerationen har til formål at minimere antallet af opgør med meget stor rating-forskel i de første runder.
Klubmester:
Vinderen af den åbne gruppe kåres som ‘Aalborg Skakforenings Klubmester for foråret 2015′. Ved ligestilling i toppen af gruppen spilles omkamp over to partier. Den forsvarende klubmester er til enhver tid berettiget til at forsvare sin titel i den næstfølgende klubturnering, også selvom hans ratingtal eventuelt ikke rækker til, at han spiller i Mesterklassen.
Spilledatoer:
Der spilles på følgende tirsdage kl. 19.00:
1. runde: 13-jan
2. runde: 20-jan
3. runde: 03-feb
4. runde: 10-feb
5. runde: 03-mar
6. runde: 17-mar
7. runde: 24-mar
Udsatte partier på øvrige tirsdage i løbet af foråret efter behov. Bemærk at alle udsatte partier skal være afviklet før sidste runde d. 24/3.
Indskud og præmier:
Turneringsindskud er 100 kr. som opkræves i forbindelse med den årlige kontingentopkrævning. Præmiernes størrelse fastsættes, når det endelige antal spillere er kendt, men der vil være præmie til de fire bedst placerede spillere i den åbne gruppe og derudover rating-præmier til følgende grupper:
 Bedst placerede spillere i intervallet: 1600-1799
Bedst placerede spillere i intervallet: 1300-1599
Bedst placerede spillere i intervallet: 1000-1299
Ved pointlighed afgøres præmie-placering efter følgende regler:
Buchholz korrektion (summen af alle modstanderes score)
Progress korrektion (hvor tidlige resultater tæller ’mere’ end senere resultater)
Afbud:
Eventuelle afbud meldes i god tid til såvel turneringsleder som modstander i den pågældende runde.
Turneringsledere:
Bjarne Sønderstrup, Hans Engen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights