Generalforsamlingen 2015

blev afviklet 9.juni med deltagelse af ca. 30 medlemmer. Formandens beretning bringes her på siden, og her følger et kort referat:

1. Valg af dirigent: Kim Houlberg blev forslået og valgt.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning. Arne omdelte det reviderede regnskab, der viste et underskud på 9.545 kr, Egenkapitalen er på 65.000.

4. Under indkomne forslag diskuteredes klubturneringsformen på anmodning fra Leif Kræmmergård. Der var stemning for at spille 8-mands-grupper om efteråret og to store grupper om foråret uden for store ratingforskelle mellem deltagerne i den enkelte gruppe. Det blev overladt bestyrelsen at tilrettelægge turneringen nærmere.

5. Formanden Bjarne Sønderstrup blev genvalgt uden modkandidater.

6. Arne Fjordside og Hans Engen blev genvalgt til bestyrelsen for to år. I sæsonens løb er Brian Tranholm udtrådt af bestyrelsen, og Sune Kovshøj er indtrådt i stedet. Sune fortsætter derfor Brians valgperiode ud.

7. René Rasmussen og Per Jacobsen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

8. Normann Hansen og Anders Rasmussen blev genvalgt til revisorer.

9. Bo Torpegaard blev valgt til revisorsuppleant (fik du den, Bo?!)

10. Eventuelt. Her blev der ikke taget referat, men der blev diskuteret flere emner.

Den efterfølgende lynturnering blev vundet af Kim Houlberg, der derfor kan kalde sig klubmester i lynskak.[embeddoc url=”http://aalborgskakforening.dk/wp-content/uploads/Formandens-beretning-2015.doc” viewer=”microsoft”]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights