Showing: 1 - 10 of 43 RESULTS

Ture DM i skoleskak

Ture Jungberg Nielsen har i weekenden vundet Danmarksmesterskabet i skoleskak i Ollerup på Fyn i gruppe D – årgang 2006/07.

KÆMPE STORT TILLYKKE!

Ture var seedet som nr 6 af de 54 deltagere i gruppen.

Undervejs besejrede han rating-favoritten Albert Mechlenburg Møller, Frem Odense.
Eneste nederlag var til Lukas Iskos, Nørrebro.
Både Ture og Lukas sluttede begge med 7 point af 8, men Ture havde den bedste korrektion.
Albert sluttede som nr 3 med 6 point.

Nye lokaler

Efter 40 år hos Aalborg Universitet er vi nu blevet pålagt efter 1.juli 2018 at skulle betale en leje, der langt overstiger vores formåen. Vi bliver derfor nødt til at flytte, og heldigvis har vi kunnet finde en vært, der kan se en fordel i at deres lokaler også bliver brugt om aftenen. Vi er derfor meget glade for at Aalborg Tekniske Gymnasium flytter til nye lokaler i Friis, Nytorv 27, 9000 Aalborg, og at vi har kunnet få en aftale om at afholde vores normale aktiviteter på denne adresse fremover. Lokalerne på 2. til 4. etage er under renovering til gymnasiebrug, men skal stå klar til skolestart i august. Se også https://migogaalborg.dk/centralt-i-aalborg-htx-flytter-i-friis-shoppingcenter/. Vi glæder os derfor også til at indtage lokaliteterne efter sommerferien.

Generalforsamling 19.juni

Der indkaldes til ordinær

Generalforsamling tirsdag d. 19/6 2018 kl. 1930 i klubbens lokaler Strandvejen 12-14, kælderen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 5.juni)

5.Valg af formand

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Preben Nielsen og Per Jacobsen er på valg for 2 år)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer (på valg Normann Hansen og Anders Rasmussen)

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være lynturnering.

 

 

Divisionsprogram 2017/18

Der foreligger nu program for den kommende divisionsturnering (endelig vedtaget).
Spilledatoer: 19/11, 3/12, 17/12, 14/1, 28/1, 11/2 og 4/3

—-

Aalborg 1 i 1. division møder Herning (hjemme), Nørresundby (hj), Springeren, Kolding (ude), Evans Vejle (hj), Fredericia (ude), Frem Odense (hj), samt Haderslev (ude i Fredericia)

—-

Aalborg 2 i 2. division møder Silkeborg (ude), Skørping (hj), Jetsmark 2 (ude), Viborg (hj), Kjellerup (ude), Randers (hj), samt Holstebro (i Jetsmark)

Sommerskak

Tirsdag den 20. juni er der mulighed for at spille simultan mod klubmesteren, Bjarne Sønderstrup, mens der den 27. juni er mulighed for lynskak, analyse mm.
Disse aftener åben i klubben kl 19.15.
Endnu uvist om der er åbent i Juli måned. Men hold dig orienteret her på hjemmesiden.

Vores gode naboer i Nørresundby afholder igen – Sommerskak – når du har tid – hver torsdag kl. 19 i perioden fra 15. juni til og med 3. august. 1 parti pr aften – 2 timers betænkningstid.
Tilmelding på Nørresundby skakklubs hjemmeside www.enpassant.dk – eller møde op på spillestedet senest kl. 18.45.

I uge 27 afvikles den populære Tjele skak-sommerlejr med 120 deltagere.
Dimitri, Katrine, Rune, Ture og Freja fra juniorklubben deltager.

Ellen Kakulidis deltager i kvindeklassen ved Nordisk mesterskab i Sverige 26. juni – 2. juli.

Jens Ole van de Weerd, Hugo Falberg, Kurt Pedersen og Arne Fjordside er med i Horsens lang weekend – 7 runder på 4 dage – den 13. – 16. juli.

Per Jacobsen deltager i Danmarks største skakturnering, Xtracon chess open i Helsingør fra 22. til 30. juli.

Aalborg byturnering 2017 afvikles tirsdage og torsdage i Aalborg og Nørresundby i perioden 15. august til 7. september.
Man kan tilmelde sig på unionens hjemmeside – skak.dk

God sommer
vh Arne og Preben

Aalborg i 1.division

Det lykkedes, – men med lodder og trisser!

Betingelserne var at vi skulle have 4½ mod Viborg i dagens sidsterunde for at være helt sikre. 2½ mod var egentlig nok i det indbyrdes regnskab mod det stærke Viborg-hold, men vi frygtede mere, at Jetsmark 2 så kunne gå forbi med en 8-0 sejr over Skive 2. Da så Jetsmarkerne til dagens kamp kun stillede op med 6 mand på grund af sygdom, var betingelserne lige pludseligt lettere, idet de således kun kunne opnå 5 points (fratrækkes strafpoint). Men, men der var lige ved at gå oprykningsnerver i det hele. Finn startede med at vinde en officer og hjemførte sikkert det første point. Finn har været en superreserve og med 5 af 5 er han igen over 2000 i rating, endda på den gode side. Nu skulle vi ‘bare’ have 1½, men hvor? Sune fik det første efter en trækgentagelse i et vildt parti, hvor der var ofret et tårn! Så tabte Maria og Michael på de øverste brætter mod stærke modstandere. Jacob og Kim kæmpede fint, og Kim fik omsider en remis, og Jacobs modstander overspillede sin stilling og gik hen og tabte! Så var 3 points hjemme og oprykningen i hus. Så betød det heldigvis mindre, at jeg spillede som en tåbe i et remisstilling og at Jens Johan overså en gevinst i en stilling med to tårne mod dronning og løber. 38.-,Txe3 vinder løberen og stillingen! Vi fik altså 37 points efter en generelt fin turnering og kun en tabt match. Scoren lå omkring det forventede, men fremhæves skal Marias indsats på det svære topbræt. Det var kun i sidste runde, det gik galt, men mod en stærk modstander.

Verified by MonsterInsights