Generalforsamling 8. august 2023

tirsdag 8. august 2023 kl. 1930 i klubbens lokaler Nyhavnsgade 14, 2.sal.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Arne Fjordside og Hans Engen er på valg for 2 år)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være lynturnering.

2 Comments

 1. Kort referat:
  Kim Houlberg valgt til dirigent. Der var 22 tilstede og generalforsamlingen lovligt indvarslet.
  Formandens beretning (se andetsteds) godkendt.
  Det reviderede regnskab omdelt og gennemgået. Godkendt.
  Under indkomne forslag blev mødetidspunkt og betænkningstid i klubturnering diskuteret. Det blev vedtaget, at nedsætte seneste fremmødetidspunkt til ½ time. EMT-reglementet giver nu mulighed for at rate partier med kortere betænkningstid. Vi forsøger i den kommende klubturnering at spille med 1 time til 30 træk og derefter 15 min + opsparet tid til resten. Tillæg af 30 sekunder pr. træk under hele partiet.
  Formand genvalgt.
  Arne og Hans genvalgt for 2 år
  Lars Lytzen og Johann Stanislaus genvalgt til suppleanter
  Anders Rasmussen og Uffe Brixen Egeberg valgt til revisorer
  og Christian Volmer Nielsen til den vigtige post som revisorsuppleant
  Intet særligt under eventuelt.
  Sluttede med et trefoldigt leve for foreningen.

 2. Efterfølgende lynturnering blev vundet af Kim Houlberg over Gabriel Stricker i finalen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights