Generalforsamling

tirsdag 10. august 2021 kl. 1930 i klubbens lokaler Nyhavnsgade 14, 2.sal.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Arne Fjordside og Hans Engen er på valg for 2 år)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer (Anders Rasmussen og Normann Hansen på valg)

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være lynturnering.

выгодное рефинансирование кредита

1 Comment

  1. Generalforsamlingen blev afholdt med Kim Houlberg som dirigent (same procedure as every year!). Der var ca. 20 fremmødte. Formanden aflagde beretning, som er publiceret her på hjemmesiden. Arne aflagde regnskab, der udviste underskud, men kun på grund af endnu ikke indløbne kontingentbetalinger. Der var ikke indkommet forslag. Formanden blev genvalgt (same procedure..). Som bestyrelsesmedlemmer blev Arne og Hans genvalgt. Arne udtrykte igen ønske om at blive afløst som kasserer, og her meldte Jonas Bendtsen sig som interesseret. Jonas blev derfor valgt som suppleant til bestyrelsen og vil i det næste år stå i lære til kassererposten. Lars Lytzen blev valgt til suppleant også. Normann Hansen og Anders Rasmussen blev genvalgt til revisorer og Jarl Mølgaard til revisorsuppleant. Intet til eventuelt. Den efterfølgende lynturnering blev vundet af Sune Kovshøj

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights