Generalforsamling 2012

Generalforsamling 22/5 2012

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Mads Leth og Jacob Würtz er på valg for 2 år)
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (p.t. René Rasmussen og Thomas Søndergaard)
 8. Valg af 2 revisorer (Normann Hansen og Anders Rasmussen)
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Eventuelt


Kort referat fra generalforsamlingen. Der var ca. 25 fremmødte.

Ad. 1: Kim Houlberg blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Bjarne Sønderstrup aflagde beretning, der bliver lagt ud på hjemmesiden. Der var enkelte tilføjelser, men ellers blev beretningen godkendt uden indvendinger.

Ad. 3: Det reviderede regnskab blev omdelt og gennemgået af kasserer Arne Fjordside. Godkendt uden kommentarer.

Ad. 4: Ingen indkomne forslag.

Ad. 5: Formanden Bjarne Sønderstrup blev genvalgt.

Ad. 6: Til bestyrelsen blev valgt for to år: Mads Leth og Brian Tranholm. Bestyrelsen består herefter af Bjarne Sønderstrup (formand), Arne Fjordside (kasserer), Hans Engen (juniorleder), Mads Leth og Brian Tranholm (hjemmeside).

Ad. 7: René Rasmussen og Bo Torpegaard Jensen blev valgt til suppleanter til bestyrelsen.

Ad. 8: Normann Hansen og Ander Rasmussen blev genvalgt til revisorer.

Ad. 9: Birger Andersen blev valgt til revisorsuppleant.

Ad. 10: Eventuelt. Per Jacobsen foreslog, at vi tog initiativ til at opstille et kæmpeskakspil på den nye havnefront.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt leve for Aalborg Skakforening.

Derefter blev der uddelt præmier for klubturneringen.

En afsluttende lynturnering med 20 deltagere blev vundet på deling mellem Jørgen Nielsen og Kim Houlberg.

2 Comments

 1. Mangler at få hele bestyrelsen ind under: Kontakt.
  (Thomas H. Bech har ikke været i bestyrelsen i flere år)
  Til Gert – Nemmeste måde at finde Mads på lige nu er: Klubliv, nyhedsbrev,kontakt eller klubblad.

 2. Det får vi rettet til! Det ser teknisk ud med kontaktformularer, så den klarer Brian 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights