Referat fra Generalforsamlingen 28/5 2013

1. Kim Houlberg blev foreslået og valgt til dirigent. Der var i alt mødt 27 op til generalforsamlingen
2. Formanden aflagde beretning. Beretningen blev godkendt uden indvendinger, men med et par tilføjelser fra forsamlingen. Beretningen er gengivet i sin fulde længde her på hjemmesiden.
3. Kassereren omdelte det reviderede regnskab, og gennemgik posterne. Regnskabet balancerede med udgifter på 65130 kr. og indtægter på 65478 kr., altså et resultat på 348 kr. Foreningen står p.t. med en egenkapital på 61299 kr. Efter et par spørgsmål blev kassererens beretning godkendt.
4. Der var indkommet forslag fra Ole Knudsen vedrørende klubturneringen. Forslaget, eller debatoplægget, er tidligere bragt her på hjemmesiden. Mads Leth strukturerede debatten i tre punkter. 1. Én gruppe – flere grupper? 2. Betænkningstid, -ure? 3. Starttidspunkt, kl. 19 eller 19.30? Efter en del debat af udelukkende konstruktiv karakter, så mundede forslaget ud i, at bestyrelsen skulle vejre stemningen og udarbejde et forslag til den kommende turnering. Der kunne allerede nu ses en skitse til at efterårsturneringen bliver traditionel med 8-mandsgrupper, mens forårsturneringen bliver på 9 runder i én stor gruppe. Der vil blive forsøgt spillet med nye ure og betænkningstid i fortrinsvist de øverste grupper. Starttidspunktet vil blive kl. 19, men hvis man først af eksempelvist arbejdsmæssige grunde kan komme kl. 19.30, så skal der være mulighed for dette.
5. Formanden Bjarne Sønderstrup blev genvalgt.
6. Arne Fjordside og Hans Engen blev genvalgt for 2 år til bestyrelsen. (Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Mads Leth og Brian Tranholm).
7. René Rasmussen og Bo Torpegaard Jensen blev valgt til suppleanter til bestyrelsen.
8. Normann Hansen og Anders Rasmussen blev genvalgt til revisorer.
9. Kurt Pedersen blev valgt til den ærefulde post af revisorsuppleant. (Det skal nævnes at Kurt var kasserer tilbage i 70’erne, og nu er vendt tilbage efter et langt ‘eksil’ i Aabybro!).
10. Eventuelt. Bjarne nævnte de kommende aktiviteter i forbindelse med Regatta på havnen, 21.-23.juni samt Aktiv Sommer på Nordkraft i starten af juli.

Kim sluttede generalforsamlingen af med et trefoldigt leve for Aalborg Skakforening.

Efter generalforsamlingen blev der uddelt præmier for klubturneringen. Præmietagerne kan ses andetsteds på hjemmesiden.

Lynmesterskabet blev vundet af Søren Andersen i finalen mod René Rasmussen. Søren og René havde i semifinalerne elimineret Erik Højfeldt og Finn Winther Nielsen. Der var 16 deltagere med i lynturneringen.

Lyn-finale: Søren Andersen - René Rasmussen
Lyn-finale: Søren Andersen – René Rasmussen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights