Showing: 1 - 10 of 164 RESULTS

Alberg – Salomonsen

Sune på sejrskurs!

Årets Himmerlandsmesterskab nærmer sig sin afslutning og for første gang siden 2006 tegner det til, at blive en Aalborg-spiller, der løber med titlen som Himmerlandsmester. I Mesterklassen fører Sune Kovshøj nemlig an med 5/6. Den eneste spiller, der kan komme op på siden af Sune, er Skørping Skakklubs N.C. Davidsen, der har 4/6. Sune kan således nøjes med en remis med sort i sidste runde, hvor Aars/Nibes Niels Pedersen venter. Undervejs i turneringen har Sune da også besejret de seneste to års vindere af Himmerlandsmesterskabet: Jørgen Jørgensen (Nr. Sundby) og Jesper Salomonsen (Aars/Nibe).

Læs mere om stillingen på Himmerlandsturneringens hjemmeside. Sidste runde spilles i Aars mandag d. 2. juni kl. 19.30.

 

De seneste 10 års vindere af Himmerlandsturneringen er for øvrigt:

2013: Jørgen Jørgensen, Nørresundby

2012: Jesper Salomonsen, Aars/nibe

2011: Henrik Willumsen, Nørresundby

2010: Henrik Willumsen, Nørresundby

2009: Jørgen Jørgensen, Nørresundby

2008: Jørgen Jørgensen, Nørresundby

2007: Henrik Willumsen, Nørresundby

2006: Finn Winther, Aalborg

2005: John B. Nielsen, Nørresundby

2004: Niels Christian Davidsen, Skørping

Hurtigskak i klubben

De kommende 4 tirsdage arrangeres hurtigskak-turnering i klubben fra kl. 19.30 for alle interesserede. Detaljerne:

Spilletidspunkter:

Tirsdagene d. 13/5, 20/5, 27/5 samt 3/6. Alle aftener fra kl. 19.30 til senest kl. 23.

Turneringsform:

På hver af de fire tirsdage spilles hurtigskak i én stor gruppe, hvor der spilles op til 6 runder efter Monradsystemet (eller alle-mod-alle princippet, hvis deltagerantallet passer til det). Man kan spille med i lige så mange runder på en aften, som man ønsker, og man behøver ikke være med alle 4 aftener.

Efter hver endt turneringsaften tildeles følgende ‘Grand Prix Point’:

 • Nr. 1:                               10 point
 • Nr. 2:                               8 point
 • Nr. 3:                               6 point
 • Nr. 4:                               5 point
 • Nr. 5:                               4 point
 • Nr. 6:                               3 point
 • Nr. 7:                               2 point
 • Nr. 8:                               1 point

På den 4. og sidste turneringsaften d. 3/6 gives der dobbeltpoints!

Den samlede vinder af turneringen er den spiller, som d. 3/6 har scoret flest ‘Grand Prix Point’.

Tidshandicap:

Samtlige partier afvikles med 30 minutters betænkning i alt fordelt efter følgende handicap-princip:

 • 15 minutter til hver spiller, hvis ratingdifferencen spillerne imellem er 0-199
 • 20 vs. 10 minutter, hvis ratingdifferencen er 200-399
 • 25 vs. 5 minutter, hvis ratingdifferencen er 400 eller derover

Præmier:

Det er gratis at deltage i turneringen, og udover hæder og ære vil være et par præmier til de bedst placerede turnerings-deltagere. Præmierne overrækkes på klubbens generalforsamling.

Præmier og rating i klubturneringen

Klubturneringen for foråret 2014 er som bekendt afviklet nu, og Sune Kovshøj blev en velfortjent klubmester efter en forrygende forårssæson fra hans side. Korrektionsberegningerne for øvrige spillere er foretaget, og præmietagerne bliver:

Samlet stilling (præmie til de 4 bedst placerede):

1. Sune Kovshøj, 7 point

2. Bjarne Sønderstrup, 6½ point (korrektion: 48,5)

3. Bo Torpegaard Jensen, 6½ point (korrektion: 43,5)

4. Søren Andersen, 6 point (korrektion: 51)

Ratinggruppe 1 (bedste spillere under 1900):

Bo Torpegaard blev bedst placerede under 1900 med 6½ point, så ratingpræmierne tilfalder:

1. Karl Henrik Laursen, 5½ point (korrektion: 49,5)

2. Mads Leth, 5½ point (korrektion: 44,5)

Ratinggruppe 2 (bedste spillere under 1600):

1. Uffe Kristensen, 5 point (korrektion: 41)

2. Jesper Thomsen, 5 point (korrektion: 37)

Ratinggruppe 3 (bedste spillere under 1300):

1. Lars Erik Lytzen, 4 point

2. Leif Kræmmergaard, 3½ point

Pdf-fil med korrektionsberegninger og nye ratingtal kan ses her: Afsluttende tabel. Ratingtallene skal tages med forbehold for regnefejl fra undertegnedes side, overlap med øvrige turneringer samt rating-kartotektførerens endelige godkendelse.

 

Generalforsamling 10/6

Der afholdes ordinær generalforsamling i klubbens lokaler tirsdag d. 10. juni 2014 kl. 19.00. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter (se nedenstående).

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage forinden.

Efter generalforsamlingen vil der være præmieoverrækkelse fra klubturneringens Del 1 (efterår 2013) og Del 2 (forår 2014), og aftenen sluttes af med Klubmesterskabet i lynskak.

Vel mødt!

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, (Mads Leth og Brian Tranholm er på valg for 2 år)
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af 2 revisorer (Normann Hansen og Anders Rasmussen)
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Eventuelt

 

 

 

Sønderstrup – Torpegaard

På opfordring har Bo Torpegaard indsendt det virkeligt nervepirrende remis-parti mod Bjarne Sønderstrup i grundigt kommenteret form. Det blev remisen i partiet her sammenholdt med Sune Kovshøjs sejr i sidste runde, der gjorde  Kovshøj til klubmester for foråret 2014:

Kovshøj Klubmester!

Tirsdag aften sikrede Sune Kovshøj sig sit første klubmesterskab, da han vandt sit parti i sidste runde af forårets klubturnering, mens de nærmeste forfølgere i førerfeltet måtte nøjes med remis! Derved endte Sune på 7/9 foran Bo Torpegaard og Bjarne Sønderstrup med 6,5/9. Se tabellen her. Stort tillykke til Sune med en flot og stilren præstation og som sagt det første klubmesterskab.

Sune Kovshøj - klubmester, forår 2014
Sune Kovshøj – klubmester, forår 2014

Rent praktisk var der nogle afbud til sidste runde, og da Sune er sikker på klubmesterskabet uanset, hvad der måtte ske i de ikke-spillede partier, blev det tirsdag aften besluttet, at der er mulighed for eventuelt at afvikle udsatte partier næste tirsdag d. 6. maj, hvis begge involverede parter i et parti er enige derom. Det drejer sig om følgende: Carl Johan Andersen – Michael Øe, Uffe Kristensen – Johan Holmström, Jacob Nissen – Per Jacobsen samt Lars Erik Lytzen – Bo Schjødte. Hvis partierne ikke spilles næste tirsdag tilfalder sejren de spillere, der ikke meldte afbud til sidste runde (men partierne rates naturligvis kun, såfremt de spilles).

Turneringstabel med inddeling i ratinggrupper og korrektionsberegninger kan hentes som pdf-fil her: Runde 9 – med farver.

 

 

Klubmesterskab

Med kun en runde tilbage i klubturneringen ligger tre spillere side om side i spidsen med 6/8: Sune Kovshøj, Bo Torpegaard og Bjarne Sønderstrup, og forårets klubmester skal med stor sandsynlighed findes i dette trekløver. I princippet kan de tre nærmeste forfølgere: Michael Øe, Mads Leth og Karl Henrik Laursen  – alle med 5,5/8 – også nå at fremtvinge en omkamp om mesterskabet, men det kræver, at de øvrige resultater flasker sig.

Bjarne har været klubmester 5 gange før (1980, 1981, 1985, 2004 og 2011), men for både Sunes og Bos vedkommende er det første gang, de spiller med helt fremme i front i kampen om klubmesterskabet. I sidste runde på tirsdag spiller de førende efter følgende plan: Bjarne Sønderstrup – Bo Torpegaard, Mads Leth – Sune Kovshøj, Carl Johan Andersen (4,5/8) – Michael Øe, Søren Andersen (5/8) – Karl Henrik Laursen. I tilfælde af pointlighed på førstepladsen skal klubmesterskabet afgøres via omkamp i løbet af tirsdagene i maj måned.

Øvrige placeringer afgøres ved pointlighed efter korrektion. Første korrektion er såkaldt ‘Buchholz-korrektion’ (summen af de point, som de 9 modstandere, man har haft, har fået) og anden korrektion er ‘Progress-korrektion’ (hvor spillere, der har opnået sejre i de tidlige runder får en fordel).

Ud over præmier til de øverste spillere sammenlagt, vil der være rating-præmier i følgende kategorier:

 • Bedste spiller(e) under 1900 (blå rundekort)
 • Bedste spiller(e) under 1600 (beige-farvede rundekort)
 • Bedste spiller(e) under 1300 (grønne rundekort)

Se turneringstabellen med foreløbig korrektionsberegning og inddeling i ratinggrupper her.

Vel mødt på tirsdag d. 29/4 kl. 19 til sidste runde i denne sæson!

 

Langt skift til fløjen

På opfordring har Carl Johan Andersen kommenteret sin sejr ved DM i G7, gruppe 1 over Roskildes Julius Mølvig:

LANGT SKIFT TIL FLØJEN!

Hvis man er nogenlunde lige så gammel som jeg, vil man kunne huske Søren Lerby, fodboldlandsholdets venstre half, som ikke mindst excellerede i lange præcise skift ud til den modsatte fløj! Modstandernes forsvarere , som allerede v a r begyndt at organisere sig i venstre side af banen, blev fanget , når Lerby pludselig smækkede bolden ud til Simonsen eller Arnesen på den modsatte fløj!

I mit parti mod Julius Mølvig (1964) lykkedes det mig i løbet af kun 17 træk, hvoraf de 8 første endda var kendt teori, at bringe min modstander i en så hjælpeløs position, at han ikke kunne finde et eneste fornuftigt træk – og reelt lige så godt kunne have opgivet med det samme! Og hvad har så det med fodbold at gøre?

Spil nedenstående parti igennem, og studér ikke mindst udførelsen og effekten af det pludselige skift fra konge- til dronningefløj, som finder sted i trækkene 12-14:

Verified by MonsterInsights